designovy obrazek

žoldáci

V roce 1466 uvrhl papež Pavel II. českého krále Jiříka z Poděbrad do klatby a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Té se ujal ctižádostivý Matyáš Korvín a postavil se do jejího čela. Zprvu vítězné tažení bylo zastaveno nedaleko Vilémova, kde Jiřík Matyášovu armádu obklíčil. Děj vystoupení sleduje osudy jednotky žoldnéřů a jejich zajatce – německého rytíře.