designovy obrazek

turnaj

V době míru se rytíři scházejí na turnajích, aby předvedli své umění v boji a získali čest a slávu. V turnaji ovšem platí určitá pravidla, aby byl boj spravedlivý a aby měli soupeři stejné podmínky k boji. Může se ale stát, že některý z rytířů neunese úspěchy jiných a tato pravidla poruší. Čestný boj se pak zvrhává v krvavou bitku, kde na jedné straně stojí touha po vítězství za každou cenu a na druhé touha potrestat zradu rytířské cti.
Záleží na povaze ostatních rytířů, ke které straně se přidají…